Historikk

Norsk Trompetforum ble grunnlagt i 1986 (det het først Norsk Trompetlaug).

Det var entusiastiske musikkstudenter som stod bak dette. De ønsket å etablere et forum som ville gjøre utvekslingen av kunnskap og informasjon mellom trompetister bedre. De to viktigste aktivitetene for å oppnå dette var å arrangere seminar og å utgi et periodisk medlemsblad, Schallstykket.

Schallstykket
Finn Ingebretsen var redaktør fra starten og så lenge det ble trykket (ut 2005). Fra 2006 til 2008 var Ole Jørgen Utnes redaktør. Da kom medlemsbladet bare ut i elektronisk format.

Starten
I det første styret satt: Eldar Skjørten, Sissel Larsen, Olav Kjøk og Arne Kollandsrud.

Om aktiviteten første året sier Arne Kollandsrud følgende:
Vi arrangerte en kirkekonsert i Frogner kirke der Harry Kvebæk, Odd Lund, Jan Fredrik Christiansen, Lars Næss og Arnulf Naur Nilsen spilte. Muligens også Kåre Magnar Hagen?

I tillegg hadde vi et stort trompetensemble på den konserten.

Seminaret med Ole Andersen (DR Radioorkester København) var i Chateu Neuf sine lokaler, mens Wilhelm Van Der Vliet  (Hilversum Radioorkester) var i NMH sine nye lokaler på Majorstua.

Navnet på foreningen var først Norsk Trompetlaug. Formann (fra 1993 til 2006), Odd Lund sier følgende om dette navnet:
De kalte seg først Norsk Trompeterlaug, men etter massive protester fra mange, ble navnet endret til Norsk Trompetforum.

Seminar
De fleste seminar ble holdt på Norges Musikkhøgskole (NMH) på vinteren eller våren hvert år. Noen ble også holdt på Barratt Due Musikkinstitutt.

Her ei liste over seminarer fra 1993 (basert på artikler i Schallstykket):

1993 Timofei Dokzhizer – Ukraina (18. – 23. januar)
1994 Edward Tarr og Niklas Eklund – Basel, Sveits (26. – 29. januar)
1995 Leonard Candelaria – Texas (24. – 28. januar)
1996 Philip Smith – New York (8. 11. februar)
1997 Konradin Groth – Berlin (29. januar – 2. februar)
1997 Mark Bennett – London (5. desember)
1998 Allen Vizutti – Los Angeles (12. – 15. februar)
1999 Michael Brydenfelt – København (4. – 7. februar)
1999 Bobby Shew – Los Angeles (17. april)
1999 David Staff – England
2000 Reinhold Friedrich – Frankfurt (10. – 13. februar)
2001 Håkan Hardenberger – Malmø (24. – 25. mars)
2002 James Thompson – USA
2002 Bobby Shew – Los Angeles
2003 Guy Touvron – Frankrike
2005 Urban Agnas – Tyskland/Sverige
2006 Ole Edvard Antonsen – Norge
2008 Mick Hesse – USA