C-trompet med fem ventiler!

C-trompet med 5 ventiler

Blackburn C-trompet med 5 ventiler


På ITG-konferansen i mai 2014, presenterte David Hickman sin ny-utviklede fem ventilers C-trompet. Hickman har samarbeidet med trompetmaker Clifford Blackburn fra 2013 for å utvikle en profesjonell orkestertrompet. Den består av fire pumpeventiler og en rotorventil (se bildet over). Trompeten var klar for salg i februar 2014.

Hvordan virker den?
Med de tre første ventilene virker den som en vanlig C-trompet. Den fjerde ventilen senker stemmingen en halv tone til H (B-natural). Men en brakett kan man låse stemmingen til H.
Den femte (rotor-) ventilen hever stemmingen en hel tone til D. Denne ventilen kan også låses. Ved å bruke både fjerde og femte ventil kan man få en trompet i Dess.
På YouTube (se lenke under) har Hickman laget en demonstrasjon av trompeten. Her kan man se at han skifter raskt mellom forskjellige stemminger og at han låser trompeten til en ny stemming (i D for eksempel).

Forbilder
Som man vil se i den lille boka Hickman har skrevet om denne trompeten (se lenke under), er det ikke helt nytt å ha fem ventiler på en trompet. En av J. B. Arban’s studenter, Merri Franquin, utviklet en fem ventilers trompet i 1916. På 1970-tallet fikk Armando Ghitalla laget en mer moderne versjon med fem ventiler i samarbeide med Yamaha. Jeg spurte Hickman om hans versjon bygget på noe av dette og han svarte:

My ideas do not really follow Franquin’s because the design is quite different, and it plays in different keys too (well, some of them). Ghitalla’s prototype is more like mine.

Pris og vekt og andre spørsmål
Hva koster trompeten? Ca. 7000 dollar (i 2014).
Hvor mye veier den? Den veier 1,3 kilo. En vanlig C-trompet veier 1,2 kilo.

Hickman har også fått mange andre spørsmål og sier følgende om det:

Because so many people have written to me about the horn, asking many questions, I will record a second video early next week. It will be posted on Youtube by the end of that week. I will play another 20 or so orchestral passages, plus some solo licks.

Lenker

Det er stengt for kommentarer.